Velkommen
til Viden om Mad


Her kan du finde svar på spørgsmål om vore fødevarer.

Du kan slå op i Leksikon eller stille spørgsmål til andre af Voms læsere.


Søg i debat


Søg i leksikon


Målsætning
Viden om mad - Vom - er stedet, hvor du kan få den bedste og mest troværdige information om mad. Vi vil sikre, at vores egne kilder altid er i orden og til at stole på. Når det drejer sig om fødevarer, er der kun sjældent et enkelt endegyldigt svar. Derfor lægger vi også vægt på, at sagerne bliver set fra flere sider, vendt og drejet i en debat mellem eksperter og forbrugere. Vi vil gerne kunne give dig svar på alle spørgsmål om mad, uanset om det handler om smag, sundhed, sikkerhed eller andet, der vedrører din mad.

 

Links

Biblioteker
Danmarks Tekniske VidencenterBibliotek på Danmarks Tekniske Universitet.
Danmarks Elektroniske ForskningsbibliotekDe danske forskningsbibliotekers fællestjeneste.
Det Kongelige BibliotekSøgning i KB´s online baser, links til søgemaskier på nettet, bestilling af bøger og tidsskrifter i bibliotekets online katalog.
Odense UniversitetsbibliotekBibliotek på Odense Universitet.
Roskilde UniversitetsbibliotekBibliotek på Roskilde Universitet.
Videncenter ved Odense UniversitetshospitalEt offentligt forskningsbibliotek, der fungere i et samarbejde mellem Odense Universitetshospital, det Sundhedsvidenskabelige fakultet ved Syddansk Universitet og Syddansk Universitetsbibliotek.
Brancheorganisationer og fagforeninger
Dansk Fødevare ForumForening har til formål at forbedre vilkårene dansk fødevare- og agroindustri.
Danske SlagterierBrancheorganisation for svineproducenter og slagteriselskaber.
BryggeriforeningenBrancheorganisation for bryggerierne i Danmark.
MejeriforeningenBrancheorganisation for danske mejeriselskaber.
Margarine Industri ForeningenBrancheorganisation for producenter og importører af margarine i Danmark.
FødevareIndustrien i Dansk IndustriEt fællesskab af 220 fødevarevirksomhederi Danmark, hører under brancheorganisationen Dansk Industri.
LevnedsmiddelselskabetLevnedsmiddelselskabet er et fagteknisk selskab under Ingeniørforeningen Danmark - IDA. Levnedsmiddelselskabets formål er at være et tværfagligt forum for alle, der beskæftiger sig med emner som levnedsmiddelteknologi, levnedsmiddelmikrobiologi, levnedsmiddelkontrol og -lovgivning, levnedsmiddelforskning og produktudvikling, levnedsmiddeltoksikologi, levnedsmiddelkemi, ernæring og sensorik.
Kødbranchens FællesrådBrancheorganisation for okse- og kalvekødsområdet i Danmark
Dansk LandbrugDansk Landbrug er den eneste organisation, der samler alle landmænd fagligt og erhvervspolitisk
Detailhandel
GårdbutikkerDen ældste og største Portal for gårdbutikker i Danmark. Læs om økologiske varer, dyrevelfærd og kvalitet. Vær opmærksom på det du spiser.
AarstiderneÅrstiderne er et økologiske indkøbsNet, som sælger økologiske fødevarer.
BilkaBilka er en del af Dansk Supermarked A/S. Der findes 14 butikker fordelt over hele Danmark.
FaktaButikkerne er fordelt over hele landet. Hører under COOP Danmark A/S.
IrmaIrma har 63 butikker fordelt på Sjælland med størsteparten i Hovedstadsområdet. Hører under COOP Danmark A/S.
NettoNetto er en del af Dansk Supermarked A/S med butikker fordelt over hele Danmark.
Friland A/SSælger og markedsfører økologisk kød
BrugsenBrugsen er indelt i SuperBrugsen, Dagli´Brugsen og LokalBrugsen. Hører under FDB og COOP Danmark.
FøtexFøtex en del af Dansk Supermarked A/S. På hjemmesiden findes bl.a. ugens salgsavis, opskrifter og nyheder .
GastroluxGastrolux er dansk kvalitet i pander og gryder, som benyttes af professionelle kokke og private mennesker med smag for kogekunst. Produkterne kan ses og bestilles på hjemmesiden.
Skagenfood Køb af fisk over nettet. Direkte fra havet til din hoveddør
FrugtBoxKøb af frugt over nettet.
Den Franske KasseDen Franske Kasse importerer franske råvarer, frugt, grøntsager, kød og fisk, direkte ud til de danske forbrugere. Dugfriske kvalitetsprodukter leveret med opskrifter, lige til at gå i gang med
Diverse
Jysk Analyseinstitut A/SUdarbejder markedsanalyser og meningsmålinger gennem telefoninterviews og postudsendte spørgeskemaer, og gennemfører personlige interviews og gruppeinterviews. Der er mulighed for at læse artikler på hjemmesiden.
Foreninger
Foreninger indenfor sundhed
Kræftens BekæmpelsePatientforening der varetager de kræftsyges interesser, samtidig med at der fokuseres på forebyggende initiativer gennem sundere madvaner.
HjerteforeningenForening for hjertepatienter. Fokus på kroppens funktion, herunder motion og ernæring.
DiabetesforeningenPatientforening med fokus på diabetes (sukkersyge).
Komiteen for sundhedsoplysningKomiteen for Sundhedsoplysning er en almennyttig forening, hvis formål er at fremme sundhed og forebygge sygdom ved hjælp af oplysning.
Astma og Allergi ForbundetPatientforening med fokus på astma og allergi, herunder madopskrifter.
GigtforeningenPatientforening med fokus på gigt.
ScleroseforeningenPatientforening med fokus på sclerose.
MuskelsvindfondenPatientforening med fokus på muskelsvind.
AIDS-FondetPatientforening med fokus på HIV og AIDS.
BloddonorForening for bloddonorer. Indeholder dornor infoformation og nyheder samt tilmeldning som donor.
Foreninger indenfor fødevare og ernæring
Kost & ErnæringsforbundetHjemmesiden behandler emner som fagforeningen, køkkenet, mad og uddannelse.
Foreningen af Kliniske Diætister Foreningen varetage de kliniske diætisters ansættelsesmæssige og uddannelsesmæssige interesser og medvirke til at skabe flere arbejdspladser for medlemmerne.
Foreninger indenfor landbrug og økologi
Dansk LandbrugDansk Landbruger den eneste organisation, der samler alle landmænd fagligt og erhvervspolitisk.
Landsforeningen Praktisk ØkologiHer kan du finde en del artikler fra tidligere numre af medlemsbladet "Praktisk Økologi" og årstidsaktuelle artikler om havedyrkning. Desuden kan du finde oplysninger om foreningen og Den Økologiske Have
Økologisk LandsforeningPå hjemmesiden findes oplysninger om foreningens arbejde, præsentation af foreningens brancheudvalg og folkevalgte samt de ansatte. Desuden findes kalender over foreningens aktiviteter og dokumentdatabase.
Sammenslutning af Landbrugets ArbejdsgiverforeningerSamler arbejdsgivere i jordbrugs,- og levnedsmiddelsektoren
Forskningsinstitutioner
Forskning indenfor fødevare og ernæring
Forskningsforeningen, frugt, grønt, kartoflerForskning, udvikling og forbrugsfremme indenfor frugt, grøntsager og kartofler.
LevnedsmiddelcenteretForskningen indenfor levnedsmidler.
Slagteriernes ForskningsinstitutEt videncenter inden for kød- og slagteriteknologi, og et bindeled mellem forskning og virksomheder.
FødevareinstituttetFødevareinstituttet forsker og rådgiver om ernæring, fødevaresikkerhed, miljø og sundhed. Er en del af DTU.
Forskning indenfor bioteknologi
Forskningen indenfor landbrug og miljø
Forskningscenter for skov og Landbrug (FSL)FSL udfører forskning, udvikling og rådgivning samt formidler viden inden for hovedområderne skovdrift, skovøkologi, pyntegrønt, park og landskab, by- og landsplanlægning samt friluftsliv og turisme.
Statens skadedyrlaboratoriumForskning indenfor insekter, pattedyr. Mulighed for at spørge om skadedyr.
Forskningscenteret for Økologisk Jordbrug (FØJO)FØJO er et statsligt center, som har til opgave at koordinere forskningen i økologisk jordbrug i Danmark
Forskning indenfor sundhed
Statens Serum InstitutForskning indenfor biologiske lægemidler fx, vacciner. Desuden foretages der overvågning og rådgivning vedr. smitsomme sygdomme og medfødte lidelsers forekomst, forebyggelse og behandling.
Statens Institut for FolkesundhedInstituttet gennemføre forsknings- og udredningsopgaver vedr. befolkningsgruppers sundhedsforhold og sundhedsvæsenetes funkiton.
Det sundhedsvidenskabelige falkutetFalutetet er en del af Københavns Universitet. Hjemmesiden indeholder oplysninger om forskningen på fakultetet samt uddanelsesmuligheder.
Danmarks Farmaceutiske HøjskoleDet Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet. Forskning indenfor formulering af lægemidler under hensyntagen til lægemiddelstoffets fysiske, kemiske og biologiske egenskaber samt den valgte teknik til fremstilling af det brugsfærdige lægemiddel.
Andre forskningsinstitutioner
SocialforskningsinstituttetForskning indenfor sociologi. Se diverse publikationer.
Fødevareøkonomisk institutDet Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer ved Københavns Universitet.
Danmarks Miljøundersøgelser (DMU)DMU gennemfører både anvendt forskning, der retter sig mod at afhjælpe specifikke miljøproblemer, og langsigtet, strategisk forskning. Forskningsprojekterne understøtter den faglige rådgivning og overvågningen.
Fødevarer, ernæring og sundhed
ForbrugerstyrelsenForbrugerstyrelsen udøver oplysning, videnopsamling samt mæglings- og påvirkningsaktiviteter indefor forbrugerområdet.
SundhedsguidenInformation om kost og sundhed
VilDuVideViden om kost, krop og miljø, udarbejdet af Fødevareministeriet, Sundhedsministeriet og Miljøministeriet.
Kaffe informationGiver information og kaffedyrkning, -produktion, -tilberedning.
I FormEt website og blad om motion, sundhed, ernæring og livsstil
Food iLinks til websites indenfor fødevarer og ernæring strækkende sig fra råstoffer og primær produktion til fremstilling og ernæringsproblematik.
FolkesundhedsprogramRegeringens folkesundhedsprogram 1998 - 2008.
Direktorat for FødevareErhvervDirektorat under Fødevareministeriet. Varetager opgaver i forbindelse med erhvervsfremme, strukturtilpasning, forskning og udvikling inden for fødevaresektoren.
Lidt FedtKendskab til fedt i kosten. Hjemmesiden indeholder bl.a. fedtfattige opskrifter.
KostplanenGiver hver uge en kostplan.
SlankeinfoOm sundhed, slankekur, kost og motion.
SundhedsstyrelsenFaglige områder er bl.a. sundhed og forebyggelse, medicinsk information, tilsyn og uddannelse, autorisation, planlægning og udvikling samt patientrettigheder.
NomedicaOm kost og sundhed. Sælger kosttilskud over nette.
VeterinærintituttetVeterinærinstituttet forsker og rådgiver om infektiøse husdyrsygdomme hos produktionsdyr og hobbydyr. Er en del af DTU.
Tænk + TestUdgives af Forbrugerrådet og sætter fokus på sundhed, fødevarer og økonomi.
ForbrugerinformationenHjemmesiden giver information om børn, etik, hjemmet, mad, priser, ret, test og økonomi. Desuden udgives der en lang række publikationer.
Vitaviva- Sundhed for det 21. århundrede - Om helseprodukter og helseemner.
Mad til mangeForum for mad til mange
Det etiske rådDet Etiske Råd rådgiver Folketing og sundhedsmyndigheder samt skaber debat om etiske spørgsmål på sundhedsområdet og indenfor genteknologi.
LægemiddelstyrelsenLægemiddelstyrelsen administrerer lovgivningen om lægemidler, medicintilskud, apoteker, medicinsk udstyr og euforiserende stoffer. Formålet er at sikre, at lægemidler, der anvendes i Danmark, er af tilfredsstillende kvalitet, er sikre at bruge og har den tilsigtede virkning.
TobaksskaderådetHer findes oplysninger om rygning, fakta og videnskabelige rapporter samt nyheder.
Sundhed.dkUdspringer fra Danmarks Apotekerforening
HelseHelse - Familiens lægemagasin på Internettet.
NetpatientSundhedsinformation.
Danmarks aktive forbrugereEn grøn forbrugerorganisation, der aktivt arbejder for at sikre forbrugerne kvalitetsvarer, som er produceret miljømæssigt forsvarligt.
MadtipsPortal for fagfolk i restaurationsbranchen
BioTIKGenvej til bioteknologi og etik.
SundhedsportalenLinks til hjemmesider med information om sundhed
TeknologirådetTeknologirådet skal fremme debatten om teknologi, vurdere teknologien, og rådgive Folketinget og regeringen i teknologiske spørgsmål.
ForbrugerportalenEn stor linkssamling, der giver et overblik over danske hjemmesider, der henvender sig til forbrugere. Enmer er bl.a. mad og vin, sundhed, videnskab og teknologi m.m.
KokkelegKokkeleg.dk tager udgangspunkt i ideen om, at vi er det vi spiser, og at mad ikke bare er mad. Hjemmesiden indeholder bl.a. en opskriftsamling og nyheder.
ForbrugerrådetEn uafhængig forbrugerorganisation, der varetager alle forbrugeres interesser overfor erhvervsliv og myndigheder.
Alt om kostFødevaredirektoratets nye hjemmeside om sund mad og god ernæring. Hjemmesiden skal være den naturlige indgangsdør for familier og madprofessionelle til oplysninger om mad og ernæring.
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og FiskeriPå denne hjemmeside finder du oplysninger om de forskellige institutioner under Fødevareministeriet, om Departementets opbygning og organisationens struktur. Du kan også læse om ministeriets støtteordninger og finde information om love og beslutninger.
Alletiders Kogebog
Landbrug, miljø og økologi
ØkoWeb DanmarkInformation om økologiske fødevarer og andre emner med relation til miljø og fødevarer
Grønt CenterViden- og erhvervsudviklingscenter for jordbrugssektoren.
Dansk PlanteværnDebatforum og indgang til bæredygtig fødevareproduktion, integreret produktion og dermed bæredygtig planteproduktion.
Alt om økologiInformere om økologisk produktion, forarbejdning og forbrug.
Økologisk frugt- og bærproduktionEt projekt der har til formål at udbrede kendskabet til og fremme udviklingen af økologisk frugt- og bærproduktion
Landbrugets rådgivningscenterHjemmesiden giver information om bedriftsløsninger, produkter, økologi og økonomi m.m.
Grønne familierGrøn forbrugerbevægelse. Indeholder bl.a. artikler og gode råd.
MiljøstyrelsenHører under Miljøministeriet og administrerer lovgivningen om miljøbeskyttelse. Arbejder bl.a. med emner indenfor: vandmiljø, kemikalier, transport, luft og støj, affald, jord og rotter.
HavesidenOm krydderurter, emner og artikler, tips og tricks.
UrtegartenerietOm urter, bl.a. urteleksikon og artikler
Landbrugets ProduktoplysningLandbrugtes Produkt Oplysning bruges som en telefonbog:Slå produktet op og få producenter, importører, grossister og forhandlere op på skærmen.
LandbrugNetHjemmesiden indeholder bl.a. oplysning om landbrugsmaskiner, produkter, landbrugslinks og artikler m.m.
GendebatFå indsigt i spørgsmål om gensplejsning, mad og miljø samt viden om hvilke gensplejsede produkter myndighederne verden over har godkendt.
GreenpeaceEn international miljøorganisation, der går fra ord til handling for at konfrontere og stoppe global miljødestruktion og fremdrive løsninger
Den økologiske haveHaven i Odder er nordens største økologiske demonstrationshave.
Øko-netNetværk for økologisk folkeoplysning og praksis.
Grønne fingreTips og gode råd til, hvordan du får en smuk og udbytterig have
PlanteinfoOm afgrøder, planteværn og sortsinformation m.m. Hjemmesiden er et fællesskab af Danmarks JordbrugsForskning og Landbrugets Rådgivningscenter.
LandmandsportalenLandmandsportalen er en internetservice til den professionelle danske landmand.
Globale generEn guide om genteknologi, landbrug, u-lande og globalisering - set fra et globalt perspektiv. Oprettet af miljøorganisationen NOAH.
Ministerier
FødevareministerietMinisteriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
Indrigs- og sundhedsministerietIndrigs- og sundhedsministeriets hjemmeside
Økonomi- og erhvervsministerietØkonomi- og erhvervsministeriets hjemmeside
UdenrigsministerietUdenrigsministeriets hjemmeside.
Nyhedsmedier
Berlingske TidendeBerlingske Tidendes hjemmeside.
B.T.B.T.´s hjemmeside.
IngeniørenIngeniørens hjemmeside.
InformationInformations hjemmeside.
Jyllands-PostenJyllands-Postens hjemmeside.
PolitikenPolitikens hjemmeside.
SøndagsavisenSøndagsavisens hjemmeside.
Ugebrevet Mandag MorgenUgebrevet Mandag Morgen´s hjemmeside.
BørsenBørsens hjemmeside.
Danmarks RadioDanmarks Radio´s nyhedsside.
CNN.dkCNN´s danske hjemmeside.
USA TodayAmerikansk nyhedsmedie.
TV2TV2´s nyhedside.
RitzauRitzau´s hjemmeside.
Fyens StiftstidendeFyens Stiftstidendes hjemmeside
JydskeVestkystenJydskeVestkystens hjemmeside.
Nordjyske StiftstidendeNordjyske Stiftstidendes hjemmeside.
Århus StiftstidendesÅrhus Stiftstidendes hjemmeside.
Kristelig DagbladKristelig Dagblad´s hjemmeside.
Nærings og nydelsesmiddelindustri
Snackproducenter
Kims A/SProducere diverse chips
Olie- og margarinefabrikker
Margarinefabrikken GrønvangFremstilling af margarine til såvel på hjemmemarkedet som verdensmarkedet: detail, bageri, industri og catering.
Maritex A/SProducerer Omega-3 olier.
VM margarineProducerer margarine til bagerier, industri og catering
Krydderimøller
Einar Willumsen A/SProducent af smagsstoffer
Appetit A/SProducere hvidløgsfed i forskellige marinader, knust hvidløg eller chilipuré som i dag, både leveres til detail- og cateringbranchen
Santa Maria A/SFremstilling af krydderier
Kryta A/SFremstilling af krydderiblandinger til slagterbranchen, kødindustrien og catering.
Carl J. Nielsen & Søn A/SForarbejder og behandler krydderier i alle afskygninger, og sælger færdigblandinger, hjælpestoffer, proteiner, gelatine, tilsætningsstoffer og mælkeprodukter.
Bryggerier
Carlsberg Danmark A/SHjemmesiden indeholder bl.a. information om øllets historie og madopskrifter.
BryggerigruppenFælles hjemmeside for følgende bryggerier, Albani, Cains, Ceres, Faxe, Maribo bryghus, Tauras, Thor.
Thisted Bryghus A/SHjemmesiden indeholder 12 gode ølråd og madopskrifter med øl.
Wiibroe BryggeriNordsjællands lokale øl. Hjemmesiden indeholder madopskrifter med øl.
Morgenmadsproducenter
AXAProducerer havregryn, müsli, corn flakes m.m
Nordisk - Kellogg´sProducerer corn flakes.
Slagterier
3-Stjernet A/SFremstilling af spegepølser, salami og andre charcuterivarer
Danfond A/SEngroshandel med slagteriprodukter
Danish CrownProduktion og salg af svine- og oskekød samt forældede produkter
DanpoKyllingprodukter
Gudmeprivatslagteri ApSTilbyder økomonipakker med kød til festmiddag og grilparty.
Friland A/SSælger og markedsfører økologisk kød
Pølsefabrikken Gøl A/SProducerer bl.a. pølser, samami og leverpostej.
Tulip InternationalUdvikler, producerer og markedsfører højtforædlede fødevarer til detailkæder, cateringvirksomheder og fødevareindustrier i hele verden
Brødfabrikker og kageproducenter
Hatting BageriBrødfabrik, hjemmesiden indeholder bl.a. madopskrifter.
Brødmenighedens BageriDet Gamle Honningkagebageri
HumlumbrødBrødfabrik, Butterdejsprodukter
Kohberg Brød A/SBrød bagt på ægte sønderjyske bagetraditioner
Struer Brød A/SBrødfabrik i Struer. Sortimentet består af Ymerdrys, Øllebrøds pulver, Rasp, Æblekagerasp, Müsli og Havregryn.
DancakeKageproducent bl.a. roulader, måner, tærter, pound cakes, brownie og trøfler.
Chokolade- & sukkervarefabrikker
DaniscoSukkerproducent, der udvikler og producerer fødevareingredienser, sødemidler og sukker
RicosFlødeboller og marmelade
NutrinovaFremstiller sødemidler og konseveringsmidler.
Kaffeproducent
GevaliaKaffeproducent
BKI KaffeKaffeproducent
Fødevareingredienser
PalsgaardLeverandør til fødevareindustrien bl.a. emulgatorer og stabilisatorer.
NutrinovaLeverandør til fødevareindustrien af sødemidler, kostfibre og konserveringsmidler.
NovozymesLeverandør af enzymer til industriel forarbejdning af blandt andet fødevarer, tekstiler, vaskemidler, foder osv.
Chr. Hansen A/SLeverandør af ingredienser til fødevarebranchen bl.a. bakteriekulturer til vin-, mejeri- og kødindustrien, farvestoffer, aromaer og ensymer.
Danisco A/SLeverandør af ingredienser til fødevareindustrien bl.a. aromaer, emulgatorer og stabilisatorer, sødemidler og sukker
CPKelcoLeverandør af forykningsmidler til fødevareindustrien, bl.a. pektin og carragenan
Konserves- & frostvareproducenter
Flensted A/SDansk producent af forædlede grøntsager, kartoffel- og pastaprodukter. Har egen cateringvirksomhed.
Nørre Snede frysehus A/SLagerkapacitet for den globale fødevareindustri.
Sønderjydsk KålLev sundt med frosne grønsager, Få opskriftsbogen gratis.
Cater Frost Aalborg A/STotalleverandør af frost-, køle- og tørvarer til cateringbranchen.
Mejerier
Arla FoodsDansk-svensk mejerigigant
Aabybro Mejeri og RYÅ isHjemmelavet is
Cocio Chokolademælk A/SFremstiller Cocio chokolademælk
Dairy Food DenmarkEskportør af råvarer og pakkematerialer til mijeriindustrien
GrambogaardGårdmejeri som sælger mejeriprodukter
Ingstrup OstFremstilling af Danbo, Elbo, Feta og Samsø
Lidegårds Økologiske GedeosteriProduktion af økologisk gedeost
Mammen Mejeri A/SFremstilling af ost
Naturli´ FoodsLeverandør af vejetabilske mejeriprodukter - Alternativ til Komælk
Osteriet HingeØkologisk gårdmejeri. Salg af ost og mælkeprodukter
Sinai LandmejeriFremstiller bl.a. Svendbo, Feta og røgeost
Tebstrup GedeosteriFremstiller økologiske gedeoste
Them AndelsmejeriHåndværksost - som i de gode gamle dage
Thise MejeriDet lille økologiske mejeri
Ørum Sogns Gedeosteri A/SFremstilling af Feta og osteprodukter
Opslagsværker
E-numrePuplikation fra Fødevaredirektoratet om E-numre.
BiositeIndeholder bl.a et biokemiskeleksikon.
Uddannelsesinstitutioner
Indenfor ernæring og fødevareindustrien
Suhrs SeminariumErnærings- og husholdningsøkonon, Professionsbachelor i ernæring og sundhed
Den Klg. Veterinær-og LandbohøjskoleLevnedsmiddelingeniør og -kandidat. mejeriingeniør, kødindustriingeniør samt kanditat i human ernæring
Danmarks Tekniske UniversitetLevnedsmiddelingeniør og -kandidat. Civilingeniør-bioteknolog.
Slagteriskolen i RoskildeDiverse Erhvervsuddannelser
Udenlandske websites om mad
LivsmedelsSverigeSvensk madsite
MatpratNorsk site om kød
Statens råd for ernæring og fysisk aktivitetNorge


Cookiesinformation