Velkommen
til Viden om Mad


Her kan du finde svar på spørgsmål om vore fødevarer.

Du kan slå op i Leksikon eller stille spørgsmål til andre af Voms læsere.


Søg i debat


Søg i leksikon


Målsætning
Viden om mad - Vom - er stedet, hvor du kan få den bedste og mest troværdige information om mad. Vi vil sikre, at vores egne kilder altid er i orden og til at stole på. Når det drejer sig om fødevarer, er der kun sjældent et enkelt endegyldigt svar. Derfor lægger vi også vægt på, at sagerne bliver set fra flere sider, vendt og drejet i en debat mellem eksperter og forbrugere. Vi vil gerne kunne give dig svar på alle spørgsmål om mad, uanset om det handler om smag, sundhed, sikkerhed eller andet, der vedrører din mad.

 


Leksikon
Spinat

Spinat

Spinat hører sammen med rødbede og bladbede til salturtfamilien (Chenopodiaceae). Spinat har sin oprindelse i Iran, hvor den har været kendt i mange hundrede år, men først ved begyndelsen af vor tidsregning spredes kendskabet om den til andre lande. Dette foregår ofte meget langsomt; således menes spinat indført i Kina i 600-tallet, og spanierne bliver først præsenteret for spinaten i 1100-tallet. I Danmark findes den omtalt første gang i 1647 i Block’s havebog.

Spinat er en etårig ikke hoveddannende bladgrønsag. Udviklingstiden fra såning til høst er ret kort, hvilket gør, at der i samme sæson kan nås flere hold efter hinanden på samme mark. Om sommeren har spinat stor tilbøjelighed til at gå i stok (= danne blomst), idet lang dag og høj temperatur fremmer dette. Spinat kan overvintre på friland.

New Zealandsk spinat (Tetragonia tetragonioides) er ikke beslægtet med almindelig spinat og stammer, som navnet antyder, fra New Zealand. Den er kendetegnet ved at have nedliggende op til 1 m. lange skud eller stængler med fire- eller trekantformede, kødfulde blade.

Betydning i kosten
Spinat hører til blandt de moderat energiholdige grønsager. Spinat er meget rig på A- og K-vitamin, men har også et stort indhold af mineralerne kalcium, jern og kalium.
Spinat indeholder oxalsyre, som er kalkbindende. Oxalsyren kan neutraliseres ved tilsætning af calciumchlorid. Forholdet har kun betydning, såfremt man ofte spiser spinat.
*lmtabel*

Typiske fejl
Udtørring, gulfarvning, råd og stokløbere.

Opbevaring og holdbarhed
Spinat opbevares bedst ved 0°C og 95-100 % relativ fugtighed, hvor det kan holde sig ca. 8 døgn. Ved 20°C kan spinat holde sig i 1 døgn.
*saeson*

Konserveringsformer

Dybfrysning
Spinatbladene skylles og dampes i et par minutter i det vand der hænger ved. Bagefter sænkes de ned i koldt vand.
Bladene kan fryses hele eller hakkes. Ved optøning smørdampes de hele blade, mens den hakkede spinat kommes direkte i en stuvning.

Kilder

Bioteknologisk institut, ”Håndbog om frugt og grønsager”, bind 1, 2 og 3, Kolding.
Kirsten Fasmer, ”Forrådsbogen” , Høst & Søns Forlag, København 1981.

Spinacia oleracea


Cookiesinformation