Velkommen
til Viden om Mad


Her kan du finde svar på spørgsmål om vore fødevarer.

Du kan slå op i Leksikon eller stille spørgsmål til andre af Voms læsere.


Søg i debat


Søg i leksikon


Målsætning
Viden om mad - Vom - er stedet, hvor du kan få den bedste og mest troværdige information om mad. Vi vil sikre, at vores egne kilder altid er i orden og til at stole på. Når det drejer sig om fødevarer, er der kun sjældent et enkelt endegyldigt svar. Derfor lægger vi også vægt på, at sagerne bliver set fra flere sider, vendt og drejet i en debat mellem eksperter og forbrugere. Vi vil gerne kunne give dig svar på alle spørgsmål om mad, uanset om det handler om smag, sundhed, sikkerhed eller andet, der vedrører din mad.

 


Leksikon
Spidskål

Spidskål

Spidskål hører til korsblomstfamilien (Crusiferae). De dyrkede kål stammer fra vildtvoksende kål, som oprindeligt voksede i Lilleasien, men har bredt sig langs Middelhavets og Atlanterhavets europæiske kyster.

De tidligste, dyrkede kåltyper var simple bladgrønsager. De hoveddannende kål antages opstået i 800-tallet, men var i begyndelsen meget løst bygget op og slet ikke den faste type, vi kender i dag.

Spidskålens historie falder sammen med hvidkålens, hvorfra den egentlig kun adskiller sig ved hovedformen. I mange andre lande betragtes spidskål da heller ikke som en selvstændig kåltype, men som en tidlig hvidkål, dvs. en hvidkål med en kort udviklingstid.

Spidskål kan være lidt vanskelig at dyrke, idet høsttidspunktet er ret kritisk. Skæres kålen for tidligt, er hovedet ikke fyldt op, og venter man et par dage for længe, er der stor risiko for, at hovedet flækker eller sprænges som følge af udvikling af blomsterstængel.

Betydning i kosten
Spidskål hører til blandt de lavenergiholdige grønsager. Den har et stort indhold af vitaminerne A, C, K og folacin, af mineralet kalium og kostfibre.
*lmtabel*

Typiske fejl
Udtørring, mekanisk beskadigelse, stokløbning, insektangreb og misfarvning.

Opbevaring og holdbarhed
Spidskål opbevares bedst ved 0°C og 95-100 % relativ fugtighed, hvor de kan holde sig i ca. 12 døgn. Ved 20°C er holdbarheden ca. 2 dage.
*saeson*

Kilde
Bioteknologisk institut, ”Håndbog om frugt og grønsager”, bind 1, 2 og 3, Kolding.

Brassica oleracea var. conica


Cookiesinformation