Velkommen
til Viden om Mad


Her kan du finde svar på spørgsmål om vore fødevarer.

Du kan slå op i Leksikon eller stille spørgsmål til andre af Voms læsere.


Søg i debat


Søg i leksikon


Målsætning
Viden om mad - Vom - er stedet, hvor du kan få den bedste og mest troværdige information om mad. Vi vil sikre, at vores egne kilder altid er i orden og til at stole på. Når det drejer sig om fødevarer, er der kun sjældent et enkelt endegyldigt svar. Derfor lægger vi også vægt på, at sagerne bliver set fra flere sider, vendt og drejet i en debat mellem eksperter og forbrugere. Vi vil gerne kunne give dig svar på alle spørgsmål om mad, uanset om det handler om smag, sundhed, sikkerhed eller andet, der vedrører din mad.

 


Leksikon
Peberrod

Peberrod hører til korsblomstfamilien (Crusiferae). Den menes ikke at have været kendt i oldtiden. Den er kommet til Mellemeuropa ca. år 1000 sammen med indvandrende slaviske folk og har været almindeligt kendt her i Danmark i 1500-tallet.

Planten er flerårig, men dyrkes i erhvervet som en étårig kultur. Om foråret lægges de ca. 1 cm. tykke og ca. 30 cm. lange rødder, som er siderødder fra sidste års rodstok. Optagning finder sted fra september til november. Den høstede peberrod består af en lang rodstok, hvorpå der sidder nogle lange, tynde siderødder. Det er den lange rodstok, vi kender som peberrod, mens siderødderne evt. kan bruges som næste års læggemateriale.

Peberrods skarpe smag skyldes indholdet af glucosidet sinigrin, som enzymatisk spaltes til allylsennepsolie.

Betydning i kosten
Peberrod hører til blandt de meget energirige grønsager. Den er meget rig på C-vitamin.
*lmtabel*

Typiske fejl
Udtørring, råd, insektangreb og skimmel.

Opbevaring og holdbarhed
Peberrod opbevares bedst ved –1-0°C og 95-100 % relativ fugtighed, hvor de kan holde sig 10-12 måneder hos producenten og 1-2 måneder i detailleddet. Ved 20°C og 60 % relativ fugtighed kan de holde sig i 7-10 dage.
*saeson*

Kilde
Bioteknologisk institut, ”Håndbog om frugt og grønsager”, bind 1, 2 og 3, Kolding.

Armoracia rusticana


Cookiesinformation