Velkommen
til Viden om Mad


Her kan du finde svar på spørgsmål om vore fødevarer.

Du kan slå op i Leksikon eller stille spørgsmål til andre af Voms læsere.


Søg i debat


Søg i leksikon


Målsætning
Viden om mad - Vom - er stedet, hvor du kan få den bedste og mest troværdige information om mad. Vi vil sikre, at vores egne kilder altid er i orden og til at stole på. Når det drejer sig om fødevarer, er der kun sjældent et enkelt endegyldigt svar. Derfor lægger vi også vægt på, at sagerne bliver set fra flere sider, vendt og drejet i en debat mellem eksperter og forbrugere. Vi vil gerne kunne give dig svar på alle spørgsmål om mad, uanset om det handler om smag, sundhed, sikkerhed eller andet, der vedrører din mad.

 


Leksikon
Multe

Multen hører til multefamilien Mulgilidae. Den lever i saltvand, men findes hovedsageligt kystnært. Multe er en stimefisk, med en meget kompakt, rund og aflang krop uden sidelinje. Den tyklæbede multe (Mugil chelo) er kendetegnet ved en kraftig overlæbe fyldt med en række hårde knopper, som multen bruger til at raspe alger af sten.

Multen er udbredt fra Middelhavet og helt op til det sydlige Norge. Multen findes i Danmark i små mængder. Den holder normalt til ved de sydeuropæiske kyster, og kommer hertil først på sommeren på grund af de rige fødemuligheder.

Multen lever af planteplankton og forskellige bundplanter og er altså primært vegetar. For at kunne omsætte plantedelene har multen en meget muskuløs mavesæk, der kan minde lidt om fuglenes kråse. I sensommeren og efteråret tager multen også mindre krebsdyr, småfisk og orme til sig.

Multe er en udmærket spisefisk. Fangstperioden er primært i maj måned og i august, september og oktober. Mindstemål for Multe er 20 cm. De kan opnå en vægt på 6 kg og en længde på op til 80 cm.
    
Kilder:
Hanstholm fisk og skaldyr A/S  
Sportsfiskeren               Crenimuglil labrosus / Mugil chelo


Cookiesinformation