Velkommen
til Viden om Mad


Her kan du finde svar på spørgsmål om vore fødevarer.

Du kan slå op i Leksikon eller stille spørgsmål til andre af Voms læsere.


Søg i debat


Søg i leksikon


Målsætning
Viden om mad - Vom - er stedet, hvor du kan få den bedste og mest troværdige information om mad. Vi vil sikre, at vores egne kilder altid er i orden og til at stole på. Når det drejer sig om fødevarer, er der kun sjældent et enkelt endegyldigt svar. Derfor lægger vi også vægt på, at sagerne bliver set fra flere sider, vendt og drejet i en debat mellem eksperter og forbrugere. Vi vil gerne kunne give dig svar på alle spørgsmål om mad, uanset om det handler om smag, sundhed, sikkerhed eller andet, der vedrører din mad.

 


Leksikon
Årsager til mikrobielle fødevarebårne sygdomme

For at forebygge udbrud af fødevarebårne sygdomme er det nødvendigt at reducere kontaminationen, d.v.s. forureningen, af fødevarer i alle produktionsled. Dette gælder fra primærproduktionen, forarbejdningen og opbevaringen til tilberedningen af fødevarer i køkkenet.

Visse råvarer vil dog i større eller mindre grad kunne indeholde sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Derfor er det nødvendigt at tage bestemte forholdsregler ved opbevaring og tilberedning af fødevarer, således at den sundhedsmæssige risiko ved at spise maden reduceres mest muligt.

Følgende faktorer vedrørende fødevarers opbevaring og tilberedning i køkkenet er de hyppigste årsager til, at fødevarebårne sygdomme opstår:

  • Utilstrækkelig nedkøling og køleopbevaring af fødevarer.
  • Utilstrækkelig varmebehandling og genopvarmning af fødevarer.
  • Utilstrækkelig varmholdning af fødevarer.
  • Tilberedning af fødevarer lang tid før, de indtages, og uden tilstrækkelig nedkøling.
  • Indtagelse af rå fødevarer.
  • Kontamination mellem råvarer og mellem råvarer og færdigvarer.
  • Kontamination af fødevarer fra inficerede personer.
  • Anvendelse af kontaminerede redskaber ved tilberedning.
Fødevaredirektoratet: -


Cookiesinformation