Velkommen
til Viden om Mad


Her kan du finde svar på spørgsmål om vore fødevarer.

Du kan slå op i Leksikon eller stille spørgsmål til andre af Voms læsere.


Søg i debat


Søg i leksikon


Målsætning
Viden om mad - Vom - er stedet, hvor du kan få den bedste og mest troværdige information om mad. Vi vil sikre, at vores egne kilder altid er i orden og til at stole på. Når det drejer sig om fødevarer, er der kun sjældent et enkelt endegyldigt svar. Derfor lægger vi også vægt på, at sagerne bliver set fra flere sider, vendt og drejet i en debat mellem eksperter og forbrugere. Vi vil gerne kunne give dig svar på alle spørgsmål om mad, uanset om det handler om smag, sundhed, sikkerhed eller andet, der vedrører din mad.

 


Leksikon
Campylobacter

Campylobacter er vidt udbredt i miljøet og er almindelig i tarmkanalen hos mange dyr og fugle. Herhjemme kan Campylobacter ofte findes i fæces fra fjerkræ, svin og kvæg. Under slagtningen kan Campylobacter spredes fra tarmkanalen til slagtekroppen.

Campylobacter kan forårsage sygdommen campylobacteriose hos mennesker. Flere undersøgelser peger på fjerkræ som en af hovedkilderne til campylobacterise hos mennesker, men også oksekød, upasteuriseret mælk, forurenet drikkevand, skaldyr og kontakt til kæledyr kan være en mulig kilde.

I Danmark er Campylobacter påvist i 25-50% af prøver af fjerkræprodukter udtaget i detailhandlen, mens forekomsten i okse- og svinekød er ca. 1%. Campylobacter er ikke påvist i danske prøver af skaldyr, grøntsager og frugter.

Hvornår skal man passe på Campylobacter
I 1996 var antallet af registrerede tilfælde af campylobacteriose ca. 3.000. I 1997 faldt antallet til ca. 2.600, mens antallet i 1998 igen steg til ca. 3.400 tilfælde, hvilket er det hidtil højeste i Danmark.

Hovedkilden til campylobacteriose er indtagelse af ikke tilstrækkeligt varmebehandlet fjerkræ. Indtagelse af okse- og svinekød tilberedt ved grill eller over åben ild, samt indtagelse af drikkevand med dårlig lugt eller smag kan også være en smittekilde.

Det er vigtigt, at der sker en adskillelse af rene og urene processer i køkkenet for at undgå campylobacterinfektioner. Kødsaft og råt fjerkræ må således ikke komme i kontakt med fødevarer, der ikke varmebehandles yderligere. Campylobacter på hænder, redskaber, overflader m.v., der har været i kontakt med f.eks. råt fjerkræ, kan også overføre smitte. For at undgå campylobacterinfektioner er det endvidere vigtigt altid at gennemstege eller -koge fjerkræ og hakket kød.

Sygdomssymptomer
Der skal kun meget få Campylobacter til at forårsage sygdom. Infektionsdosis kan være så lav som 500 bakterier.
Inkubationstiden ved campylobacteriose er fra 2-10 dage. Sygdommen varer normalt en uge, men den kan vare op til flere uger. Symptomerne er diarré (evt. blodig), kvalme, mavesmerter og sommetider feber.

Fakta om Campylobacter
Temperaturfølsomhed
Campylobacter kan vokse inden for temperaturområdet +30°C - +45°C. Campylobacter kan overleve kølerumstemperatur i mange uger og kan også overleve frysning i nogle uger. Campylobacter dræbes ved moderat varmebehandling.

Øvrige vækstbetingelser
Bl.a. den høje minimumstemperatur for vækst bevirker, at Campylobacter ikke vokser uden for tarmkanalen. Den opformerer sig derfor heller ikke i fødevarer eller på redskaber, overflader m.v. i produktionsmiljøet.

Kilde
Fødevaredirektoratet: -


Cookiesinformation