Velkommen
til Viden om Mad


Her kan du finde svar på spørgsmål om vore fødevarer.

Du kan slå op i Leksikon eller stille spørgsmål til andre af Voms læsere.


Søg i debat


Søg i leksikon


Målsætning
Viden om mad - Vom - er stedet, hvor du kan få den bedste og mest troværdige information om mad. Vi vil sikre, at vores egne kilder altid er i orden og til at stole på. Når det drejer sig om fødevarer, er der kun sjældent et enkelt endegyldigt svar. Derfor lægger vi også vægt på, at sagerne bliver set fra flere sider, vendt og drejet i en debat mellem eksperter og forbrugere. Vi vil gerne kunne give dig svar på alle spørgsmål om mad, uanset om det handler om smag, sundhed, sikkerhed eller andet, der vedrører din mad.

 


Leksikon
Skalle

Skallen er en ferskvandsfisk og hører til familien Cyprinidae. Skallen er den mest almindeligt forekommende fisk i danske søer. I "Zoologia danica" fra det forrige århundrede hedder det: ”Skallen har sine Steder ikke ringe økonomisk Betydning som Føde for Fattigfolk, saasom i det sydøstlige Rusland, hvor der i Det Sorte Hav aarligt fanges 100 Millioner og i Det Kaspiske Hav endog 300-400 Millioner”.

Skallen er en slank fisk. Rygfinnen begynder lidt foran en lodret linie gennem basis af bugfinnerne. Kroppen er dækket af store skæl, og farven er varierende. Ryggen er blågrå eller brunlig, mens siderne er sølvskinnende.

Skallen lever som stimefisk overalt i fersk- og brakvand og foretrækker grus- og sandbund. Pudsigt nok har fiskene i en stime ofte samme størrelse. Om vinteren trækker stimerne ud til dybe rolige vandområder. Unge skaller lever af alger og plankton, mens de ældre fisk lever af krebsdyr, insekter, orme, småfisk og fiskeæg. Skallen spiller en vigtig rolle som føde for f.eks. aborre og gedde. Skallen er kønsmoden, når den er 3 år gammel. De gyder i store stimer på lavt vand i perioden maj og juni, hvor hunnen lægger op til 250.000 små, klæbrige æg, som hannen straks befrugter.

Skallen må fanges året rundt med visse lokale begrænsninger. Der findes intet mindste fangstmål. Den normale maksimale størrelse og vægt er 50 cm og 2,5 kg. Skallen er en kedelig spisefisk med mange små ben.

Betydning i kosten
Skallen er en mager fisk. (se Generelt om fisk)

Kilde
Fakta om fisk & skaldyr, Foreningen Fiskebranchen
Hanstholm fisk og skaldyr A/S

Rutilus rutilus


Cookiesinformation