Velkommen
til Viden om Mad


Her kan du finde svar på spørgsmål om vore fødevarer.

Du kan slå op i Leksikon eller stille spørgsmål til andre af Voms læsere.


Søg i debat


Søg i leksikon


Målsætning
Viden om mad - Vom - er stedet, hvor du kan få den bedste og mest troværdige information om mad. Vi vil sikre, at vores egne kilder altid er i orden og til at stole på. Når det drejer sig om fødevarer, er der kun sjældent et enkelt endegyldigt svar. Derfor lægger vi også vægt på, at sagerne bliver set fra flere sider, vendt og drejet i en debat mellem eksperter og forbrugere. Vi vil gerne kunne give dig svar på alle spørgsmål om mad, uanset om det handler om smag, sundhed, sikkerhed eller andet, der vedrører din mad.

 


Leksikon
Skærising

Skærising er en saltvandsfisk og hører til familien Pleuronectidae. Skærisingen har en giftig pig ved siden af gattet. I områder, hvor skærisingen fanges i større stil, ses ældre fiskere med deforme fingre, der skyldes mange års stik fra skærisingens pig.

Skærisingen er ru på overfladen ligesom skrubben, men kan især kendes på den karakteristiske langstrakte krop, den lige sidelinie og dens ensartede farve. Skærisingen lever på blød bund i dybder fra 35 meter helt ned til 1500 meter. Modsat mange andre fiskearter lever ungfisken på dybere vand end den ældre. Skærisingen lever mest af bunddyr, f.eks. tanglopper, muslinger og slangestjerner. Gydningen finder sted fra marts til september. Når yngelen måler ca. 50 mm, søger den ned til dybder på 250 meter.

Skærising må fanges hele året. Den optræder ofte som bifangst i rejetrawl. Mindste fangstmål er 28 cm. Den normale maksimale størrelse og vægt er 60 cm og 2,5 kg. Den er en god spisefisk, men forhandles sjældent i fiskebutikkerne. I Sydeuropa betragtes dansk skærising som en af de bedste spisefisk. I Japan spises dansk skærising tørret.

Betydning i kosten
Skærising er en halvfed fisk. (se Generelt om fisk)

Kilde
Fakta om fisk & skaldyr, Foreningen Fiskebranchen
Hanstholm fisk og skaldyr A/S

Glyptocephalus cynoglossus


Cookiesinformation