Velkommen
til Viden om Mad


Her kan du finde svar på spørgsmål om vore fødevarer.

Du kan slå op i Leksikon eller stille spørgsmål til andre af Voms læsere.


Søg i debat


Søg i leksikon


Målsætning
Viden om mad - Vom - er stedet, hvor du kan få den bedste og mest troværdige information om mad. Vi vil sikre, at vores egne kilder altid er i orden og til at stole på. Når det drejer sig om fødevarer, er der kun sjældent et enkelt endegyldigt svar. Derfor lægger vi også vægt på, at sagerne bliver set fra flere sider, vendt og drejet i en debat mellem eksperter og forbrugere. Vi vil gerne kunne give dig svar på alle spørgsmål om mad, uanset om det handler om smag, sundhed, sikkerhed eller andet, der vedrører din mad.

 


Leksikon
Karpe

Karpen er en ferskvandsfisk og hører til familien Cyprinidae. Karpen har i Kina været holdt i dambrug i de sidste 2.000 år. Det var formodentlig romerne, der importerede karpen, og senere har europæerne fremelsket adskillige varianter. Karpen indførtes i Danmark i 1560.

Karpens skældragt varierer inden for forskellige hovedtyper. De vigtigste typer er skælkarpen, der har ensartede skæl, spejlkarpen, der har få skæl af forskellig størrelse, og læderkarpen, der nærmest er skælløs. I overmunden sidder to lange og to korte skægtråde. Ryggen er mørkeblå, sort eller mørkegrøn, og bugen er gullig.

Karpen lever i vandområder med blød dyndbund, men også på tilgroet sandbund. Frem for alt foretrækker den roligt varmt vand. Karpen søger sin føde i alle vandlag. Den æder planter, snegle, muslinger og alger. Den åbner munden på vid gab og suger føden ind som en støvsuger.

Den gyder om sommeren, når vandtemperaturen i et par måneder har været over 18°C. Æggene gydes på lavt vand med mange vandplanter og masser af sollys. Æggene klæber fast til vandplanterne, til de klækkes 5 til 10 dage senere. På grund af kravene til vandtemperaturen er der flere år, hvor karpens æg ikke udklækkes.

Der er intet mindste fangstmål, og karpen må fanges året rundt. Den normale maksimale størrelse og vægt er på 10 kg og 75 cm. Kødet er mørkt og ret hårdt i konsistensen. Den er en ret god spisefisk, der især er vigtig næring i Østeuropa og Østen. Efter gammel tradition spiser jøderne fiskefrikadeller blandet af forskellige karpearter.

Betydning i kosten
Karpen er en halvfed fisk. (se Generelt om fisk)

Kilde
Fakta om fisk & skaldyr, Foreningen Fiskebranchen

Cyprinus carpio


Cookiesinformation