Velkommen
til Viden om Mad


Her kan du finde svar på spørgsmål om vore fødevarer.

Du kan slå op i Leksikon eller stille spørgsmål til andre af Voms læsere.


Søg i debat


Søg i leksikon


Målsætning
Viden om mad - Vom - er stedet, hvor du kan få den bedste og mest troværdige information om mad. Vi vil sikre, at vores egne kilder altid er i orden og til at stole på. Når det drejer sig om fødevarer, er der kun sjældent et enkelt endegyldigt svar. Derfor lægger vi også vægt på, at sagerne bliver set fra flere sider, vendt og drejet i en debat mellem eksperter og forbrugere. Vi vil gerne kunne give dig svar på alle spørgsmål om mad, uanset om det handler om smag, sundhed, sikkerhed eller andet, der vedrører din mad.

 


Leksikon
Tyttebær

Tyttebær tilhører ligesom blåbær og tranebær bøllefamilien (Vacciniaceae).

Tyttebær kan findes vildtvoksende mange steder i Danmark, især er lyngmoserne gode voksesteder, men den findes også udbredt på heder og i fyrreskove.

Tyttebær har været indsamlet og brugt i århundreder. Det fortælles, at i Egtved-pigens kiste fra bronzealderen har man fundet rester af vin, der bl.a. var lavet på tyttebær. I 1700- og 1800-tallet var indsamlingen af tyttebær ofte organiseret således, at flere områder ligefrem var delt op i plukkelodder. Der blev dengang plukket anselige mængder, som blev solgt til egnens købmænd. De sendte bærrene videre til de store byer, bl.a. København. Efter hedens opdyrkning og afdræning af vådområder er denne handel næsten ophørt.

Tyttebærplanten er en relativ lille busk med læderagtige, mørkegrønne blade, som beholdes om vinteren. Kønnest er den i september måned, hvor den kan være tæt besat med de skinnende røde bær, der sidder i små stande i spidsen af skuddene.

Egentlig erhvervssavl finder ikke sted i Danmark. Langt den største mængde af friske tyttebær, som sælges, importeres fra de øvrige skandinaviske lande.
*lmtabel*

Typiske fejl
Råd, udtørring, trykskader og insektangreb.

Opbevaring og holdbarhed
Ved 0°C og 95-100 % relativ fugtighed kan løse tyttebær opbevares 3-4 uger.
*saeson*

Kilde
Bioteknologisk institut, ”Håndbog om frugt og grønsager”, bind 1, 2 og 3, Kolding.

Vaccinium vitis idaea


Cookiesinformation