Velkommen
til Viden om Mad


Her kan du finde svar på spørgsmål om vore fødevarer.

Du kan slå op i Leksikon eller stille spørgsmål til andre af Voms læsere.


Søg i debat


Søg i leksikon


Målsætning
Viden om mad - Vom - er stedet, hvor du kan få den bedste og mest troværdige information om mad. Vi vil sikre, at vores egne kilder altid er i orden og til at stole på. Når det drejer sig om fødevarer, er der kun sjældent et enkelt endegyldigt svar. Derfor lægger vi også vægt på, at sagerne bliver set fra flere sider, vendt og drejet i en debat mellem eksperter og forbrugere. Vi vil gerne kunne give dig svar på alle spørgsmål om mad, uanset om det handler om smag, sundhed, sikkerhed eller andet, der vedrører din mad.

 


Leksikon
Tranebær

Tranebær tilhører ligesom blåbær og tyttebær bøllefamilien (Vacciniaceae). Det latinske navn betyder direkte oversat ”surt bær, som er storfrugtet”.

I Danmark findes den vildtvoksende tranebær (Oxycoccus quadripelatus), som vokser hist og her i tørve- og hedemoser, men som nu er ved at være ret sjælden. De meget små bær herfra blev tidligere indsamlet af lokalbefolkningen.

De tranebær, man kan købe i handelen i dag, er såkaldte storfrugtede tranebær, som stammer fra en amerikansk tranebærart (Oxycoccus macrocarpum). Den er kendetegnet ved at være kraftig af vækst og have meget store frugter, op til 2 cm. i diameter.
Der er ingen erhvervsmæssig dyrkning af betydning af denne art i Europa, og importen af disse bær sker hovedsageligt fra USA under navnet Cranberries.
*lmtabel*

Typiske fejl
Udtørring og insektangreb.

Opbevaring og holdbarhed
Ved 4°C og 95-100 % relativ fugtighed kan løse tranebær opbevares 2-4 måneder, mens pakkede tranebær kan opbevares i 4-6 uger.
*saeson*

Kilde
Bioteknologisk institut, ”Håndbog om frugt og grønsager”, bind 1, 2 og 3, Kolding.

Oxycoccus macrocarpum, Oxycoccus quadripelatus


Cookiesinformation