Velkommen
til Viden om Mad


Her kan du finde svar på spørgsmål om vore fødevarer.

Du kan slå op i Leksikon eller stille spørgsmål til andre af Voms læsere.


Søg i debat


Søg i leksikon


Målsætning
Viden om mad - Vom - er stedet, hvor du kan få den bedste og mest troværdige information om mad. Vi vil sikre, at vores egne kilder altid er i orden og til at stole på. Når det drejer sig om fødevarer, er der kun sjældent et enkelt endegyldigt svar. Derfor lægger vi også vægt på, at sagerne bliver set fra flere sider, vendt og drejet i en debat mellem eksperter og forbrugere. Vi vil gerne kunne give dig svar på alle spørgsmål om mad, uanset om det handler om smag, sundhed, sikkerhed eller andet, der vedrører din mad.

 


Leksikon
Brisling

Brislingen er en saltvandsfisk og hører til familien Clupeidae. Brisling kaldes også skarpsild. Forekomsten af brisling varierer uhyre meget fra år til år. For eksempel var Nordsø-bestanden af 1-årige brislinger i 1989 næsten 50 gange større end bestanden af 1-årige fisk i 1986. Biologerne mener, at dårligt vejr er den værste synder i forhold til antallet af brisling, da æggene ikke får lejlighed til at udvikle sig i fred.

Brislingen minder meget om silden, hvad farve og form angår. Imidlertid kan man altid identificere den ved at føle på bugen, hvor skællene sidder som små savtakker, deraf navnet skarpsild. Dens størrelse er fra 12 til 16 cm. Både brislingens skæl og øjne er større end sildens.

Brislingen lever fra Nordnorge til Middelhavet. I 1970'erne toppede fiskeriet i Nordsøen, Kattegat og Skagerrak, hvorved arten nærmest blev udryddet. Selv om det er en saltvandsfisk, lever brislingen i brakområder i f.eks. Østersøen og tolererer et saltindhold helt ned til 4 promille. Brislingen er en stimefisk, og den lever fra overfladen og helt ned til 150 meters dybde. Føden består af plankton. Brislingen starter allerede gydningen i januar og fortsætter helt frem til juli. Hunnen gyder op til 15.000 æg pr. gydning. Æggene svømmer frit rundt i vandet og klækker efter en uges tid. Kun en brøkdel af brislingesmåfiskene overlever denne periode. Først når brislingen er 3 år gammel, er den kønsmoden.

Brislingen må fanges året rundt. Små brislinger er populære i England, hvor de saltes hele, og derefter steges. Røget brisling er en delikatesse i det meste af Europa. Efter manges mening er smagen ikke så ram som sildens. Brislingen benyttes også i mindre udstrækning som industrifisk til produktion af fiskemel og olie.

Betydning i kosten
Brisling er en fed fisk. (se Generelt om fisk)
*lmtabel*

*saeson*

Kilde
Fakta om fisk & skaldyr, Foreningen Fiskebranchen
Hanstholm fisk og skaldyr A/S Sprattus sprattus


Cookiesinformation