Velkommen
til Viden om Mad


Her kan du finde svar på spørgsmål om vore fødevarer.

Du kan slå op i Leksikon eller stille spørgsmål til andre af Voms læsere.


Søg i debat


Søg i leksikon


Målsætning
Viden om mad - Vom - er stedet, hvor du kan få den bedste og mest troværdige information om mad. Vi vil sikre, at vores egne kilder altid er i orden og til at stole på. Når det drejer sig om fødevarer, er der kun sjældent et enkelt endegyldigt svar. Derfor lægger vi også vægt på, at sagerne bliver set fra flere sider, vendt og drejet i en debat mellem eksperter og forbrugere. Vi vil gerne kunne give dig svar på alle spørgsmål om mad, uanset om det handler om smag, sundhed, sikkerhed eller andet, der vedrører din mad.

 


Leksikon
Ørred

Ørreden hører til laksefamilien Salmonidae. Denne art findes som havørred, søørred og bækørred. Havørreden opfører sig næsten som laksen og vandrer fra ferskvand ud i havet, når den er et par år gammel. Havørreden lever dog nær kysterne, hvorimod laksen kan krydse have og tilbagelægge store afstande. Søørreden minder i levevis meget om havørreden, men vokser i stedet op i ferskvand. Bækørreden lever hele sit liv i ferskvand og er meget stationær inden for et område på få m2.

I ferskvand består havørredens føde af smådyr og insekter. I havet lever den af rejer, brisling, sild, tobiser og andre småfisk. Ørreden vokser langsomt i ferskvand, mens væksten i saltvand til gengæld er meget stor pga. de større mængder af føde.
 
Havørreden gyder normalt flere gange i sit liv i modsætning til laksen og indtager også nogen føde i gydeperioden. Gydeperioden er fra oktober til januar. Under vandringen fra havet op til ferskvandsgydepladsen anlægger havørreden parringsdragt. Den gyder op til 10.000 æg på nogle få dage og vender derefter tilbage til havet.

Mindste fangstmål er 40 cm. Havørreden bliver sjældent over 100 cm lang og 15 kg tung. Dog blev der i 1960 i Det Kaspiske Hav fanget en havørred på mere end 50 kg. Havørreden i yngledragt er fredet overalt fra 16. november til 15. januar. Udover denne totalfredning findes lokale begrænsninger. Havørreden fanges i garn og på kroge af lystfiskere.

Havørreden adskiller sig fra laksen ved at have en mere kompakt krop og en tykkere halerod. Kødets røde farve skyldes det røde farvestof fra krebsdyrene, som den æder. Da det er vanskeligt at skelne mellem laksekød og ørredkød, tilberedes havørreden som laks. Den kan dampes, steges, grilles, røges og graves.

Betydning i kosten
Havørreden er en halvfed fisk. (se Generelt om fisk)
*lmtabel*

Dansk sæson
Havørreden har sæson i marts – april og oktober november.

Kilde
Fakta om fisk & skaldyr, Foreningen Fiskebranchen
Hanstholm fisk og skaldyr A/S

Salmo trutta


Cookiesinformation