Velkommen
til Viden om Mad


Her kan du finde svar på spørgsmål om vore fødevarer.

Du kan slå op i Leksikon eller stille spørgsmål til andre af Voms læsere.


Søg i debat


Søg i leksikon


Målsætning
Viden om mad - Vom - er stedet, hvor du kan få den bedste og mest troværdige information om mad. Vi vil sikre, at vores egne kilder altid er i orden og til at stole på. Når det drejer sig om fødevarer, er der kun sjældent et enkelt endegyldigt svar. Derfor lægger vi også vægt på, at sagerne bliver set fra flere sider, vendt og drejet i en debat mellem eksperter og forbrugere. Vi vil gerne kunne give dig svar på alle spørgsmål om mad, uanset om det handler om smag, sundhed, sikkerhed eller andet, der vedrører din mad.

 


Leksikon
Generelt om bløddyr

Bløddyr er et dyr uden skelet, dvs. de er hvirvelløse, og de har derfor en blød ledeløs krop. Som regel er denne krop dækket med en skal og disse dyr betegnes derfor også skaldyr. De kan være enskallede, også kaldet gastropoder, som snegle, konkylier og abalone, eller de kan være toskallede, som muslinger, østers og kammuslinger. Skallen fungerer som et skjold, idet kroppen kan trække sig ind i skallen, når fjender truer. Blæksprutten er et bløddyr, men er ikke dækket af en ydre skal. Den har dog en indre kalkholdig skal.

Der findes mere end 80.000 arter af bløddyr, hvoraf størstedelen lever i havet. De fleste bløddyr lever som bunddyr, men de fleste blæksprutter og nogle sneglearter lever pelagisk, dvs. frit svømmende i vandmasserne.

Muslingen er et bløddyr med to skaller. Dens krop består af en fod og en indvoldssæk. Foden er hos de fleste muslinger tungeformet eller stærkt sammentrykt. Hos de fastsiddende muslinger er foden lille eller mangler helt. Som regel har de fleste muslinger to lukkemuskler, som kan lukke skallen tæt sammen. Lukkemusklerne sidder på skallernes inderside fortil og bagtil og forbinder de to skaller. Visse arter som østers, mangler helt den forreste muskel. Skallen vokser dels ved skallens rand, hvor der afsættes nye lag. De to skaller er forbundet med et elastisk bånd på rygsiden. Skallerne er symmetriske, og de to skalrande passer nøjagtigt sammen. Bag muslingens fod sidder en kirtel, der udskiller et trådet, hornagtigt stof, byssus, der fungerer som lim, når muslingen skal hæfte sig fast til underlaget. Mange muslingeformer graver sig gennem bundmaterialet ved hjælp af den stærke fod. Muslingens gæller findes på hver side af kroppen. Hos de primitive muslingeformer fungerer gællerne primært som åndedrætsorganer. Hos de øvrige muslinger er de videreudviklet og har her også den funktion at filtrere de mikroskopiske fødepartikler fra åndingsvandet.
Oftest finder befrugtningen sted i vandet, idet æg og sæd udstødes med åndingsvandet. I Danmark er det mest blåmuslingen og kammuslingen, kaldet jomfruøsters, der spises.

Blæksprutter inddeles i ottearmede (octopoder) og tiarmede (decapoder). Den ottearmede blæksprutte har et stort veludviklet hoved, som bærer de otte kødfulde arme omkring munden forrest på hovedet. Flere blæksprutter har yderligere to længere fangarme, der ofte kan trækkes helt eller delvist ind i et par hulrum. Blækspruttens hud er slimet og glat og den kan lynhurtigt skifte farve og næsten fuldstændigt kamuflere sig i forhold til omgivelserne. Visse former har fosforescerende lysorganer. På hovedets sider sidder et par store, højtudviklede øjne. Øjnene er hos de ægte blæksprutter bygget som hvirveldyrenes øjne og deres placering bevirker, at blæksprutter er i stand til at se hele vejen rundt. Munden sidder i midten af armenes fæste. Den har to stærke hornkæber, der minder om et rovfuglenæb. Mellem de to kæber sidder en stærk, raspet tunge. Blæksprutten lever af fisk, muslinger, krabber og andre krebsdyr. De fleste blækspruttearter har en blækkirtel. Blækket bruges som et forsvarsmiddel. Når dyret føler sig truet eller forulempet, spyr den blækket ud. Vandet forplumres og udsynet sløres, så blæksprutten kan slippe bort. Blækket (sepia) har i mange århundreder været kendt og benyttet til tegning og skrivning. Under blæksprutternes parring overfører hannen med en speciel arm sæden til hunnen. Blæksprutterne lægger æg, som de fastklæber på planter eller på sten på havbunden.

Bløddyr skal altid tilberedes kort tid eller spises rå.

Betydning i kosten
Bløddyr er rige på protein, men har et lille indhold af fedtstoffer og kolesterol. De er rige på en række mineraler.

Opbevaring og holdbarhed
Bløddyr bør opbevares koldt, indtil de skal spises eller koges. På levende skaldyr bør skallen være lukket eller lukke i hvis der bankes på den. Bløddyr i skaller bør afgive en dump lyd, når der bankes på den, som tegn på at den er fyldt  med vand. Ferske otte- og tiarmede blæksprutter bør være faste, fugtige og udsende en blid havduft.

Ferske eller kogte bløddyr kan opbevares 1-2 dage i køleskab. Uåbnede kan de fryses i ca. tre måneder.

Kilde
Madvarer fra A-Z, Könemann Verlagsgesellschaft mbH, 2000.
jordtilbord.dk
Gastrocorner -


Cookiesinformation