Velkommen
til Viden om Mad


Her kan du finde svar på spørgsmål om vore fødevarer.

Du kan slå op i Leksikon eller stille spørgsmål til andre af Voms læsere.


Søg i debat


Søg i leksikon


Målsætning
Viden om mad - Vom - er stedet, hvor du kan få den bedste og mest troværdige information om mad. Vi vil sikre, at vores egne kilder altid er i orden og til at stole på. Når det drejer sig om fødevarer, er der kun sjældent et enkelt endegyldigt svar. Derfor lægger vi også vægt på, at sagerne bliver set fra flere sider, vendt og drejet i en debat mellem eksperter og forbrugere. Vi vil gerne kunne give dig svar på alle spørgsmål om mad, uanset om det handler om smag, sundhed, sikkerhed eller andet, der vedrører din mad.

 


Leksikon
Kinaradiser

Kinaradisen hører til korsblomstfamilien (Crusiferae), og det botanisk korrekte navn er japanræddike.

Ræddikerne regnes for en af de ældste kulturgrønsager, og man antager, at de har deres oprindelse i Middelhavsområdet og Lilleasien, hvorfra de så er spredt til Kina og Japan. Der er så efterhånden udviklet en europæisk, en kinesisk og en japansk type. Det er den japanske type man finder i kinaradisen. Den er relativt sent kommet til Europa, til Danmark så sent som 1980.

Kinaradisen kan blive meget lang, op til 50 cm., hvoraf ca. halvdelen befinder sig under jorden. Det er dog ikke nødvendigt at hyppe jord op omkring roden for at holde den hvid. Kinaradisen har stor tilbøjelighed til at løbe i stok om sommeren, da det er en langdagsplante, men sorter, som er dagneutrale, er på vej.

Den specielle smag, kinaradisen og andre ræddiker har, skyldes indholdet af sennepsolier. Dette indhold, og dermed smagen, kan variere meget afhængig af sort og dyrkningsbetingelser.

Betydning i kosten
Kinaradiser hører til blandt de lavenergiholdige grønsager. De har et stort indhold af C-vitamin og mineralet kalium.

Typiske fejl
Udtørring, insektangreb (især brune larvegange i roden), udviklingsfejl og knækket rodspids.

Opbevaring og holdbarhed
Kinaradiser opbevares bedst ved 0°C og 95-100 % relativ fugtighed, hvor de kan holde sig i op til 4 måneder.
*saeson*

Kilde
Bioteknologisk institut, ”Håndbog om frugt og grønsager”, bind 1, 2 og 3, Kolding.

Raphanus sativus var. acanthiformis


Cookiesinformation