Velkommen
til Viden om Mad


Her kan du finde svar på spørgsmål om vore fødevarer.

Du kan slå op i Leksikon eller stille spørgsmål til andre af Voms læsere.


Søg i debat


Søg i leksikon


Målsætning
Viden om mad - Vom - er stedet, hvor du kan få den bedste og mest troværdige information om mad. Vi vil sikre, at vores egne kilder altid er i orden og til at stole på. Når det drejer sig om fødevarer, er der kun sjældent et enkelt endegyldigt svar. Derfor lægger vi også vægt på, at sagerne bliver set fra flere sider, vendt og drejet i en debat mellem eksperter og forbrugere. Vi vil gerne kunne give dig svar på alle spørgsmål om mad, uanset om det handler om smag, sundhed, sikkerhed eller andet, der vedrører din mad.

 


Leksikon
Bananblomst

Bananblomst

Bananen er af pisangfamilien (Musaceae) og er en ældgammel kulturplante, som omfatter et meget stort antal typer og sorter.

Bananpalmen stammer fra Sydøstasien, hvor der stadig findes vildtvoksende former. Normalt betragtes banan som en frugt, idet det er den udviklede banan, der som regel anvendes. Men især i Sydøstasien anvendes bananblomsten som grøntsag. Det er især hanblomsterne, der anvendes på denne måde. For visse banansorter er dette dog den eneste anvendelsesmåde.

Umiddelbart ligner bananblomster majskolber med rød-violette svøbeblade. Botanisk set er det et sammensat aks, hvor de enkelte blomster sidder flere sammen i to rækker i hjørnet af ægformede højblade. De enkelte blomster er det, der senere bliver til bananer, og de to rækker, der sidder sammen ved et blad, udvikler sig til en bananklase. Yderst er højbladene rødviolette, ind mod midten af akset bliver de lysere. Blomsterne er lyse. Både blade og blomster mørkfarves hurtigt efter overskæring. Smagen af bananblomst er meget neutral.

Opbevaring og holdbarhed
Den bedste opbevaring for bananblomster er ved 12-14°C og 90-95 % relativ fugtighed.*saeson*

Kilde
Bioteknologisk institut, ”Håndbog om frugt og grønsager”, bind 1, 2 og 3, Kolding.

Musa sp.


Cookiesinformation