Velkommen
til Viden om Mad


Her kan du finde svar på spørgsmål om vore fødevarer.

Du kan slå op i Leksikon eller stille spørgsmål til andre af Voms læsere.


Søg i debat


Søg i leksikon


Målsætning
Viden om mad - Vom - er stedet, hvor du kan få den bedste og mest troværdige information om mad. Vi vil sikre, at vores egne kilder altid er i orden og til at stole på. Når det drejer sig om fødevarer, er der kun sjældent et enkelt endegyldigt svar. Derfor lægger vi også vægt på, at sagerne bliver set fra flere sider, vendt og drejet i en debat mellem eksperter og forbrugere. Vi vil gerne kunne give dig svar på alle spørgsmål om mad, uanset om det handler om smag, sundhed, sikkerhed eller andet, der vedrører din mad.

 


Leksikon
Banan

Banan hører til pisangfamilien (Musaceae) og regnes for at være en af verdens ældste kulturplanter. Den har sit hjemsted i det tropiske Sydøstasien, hvor der stadig findes visse vildtvoksende arter. Herfra har den bredt sig til Afrika og De Kanariske øer. Spanierne bragte i 1500-tallet bananen med til Amerika, hvor den fik stor udbredelse i Mellem- og Sydamerika. I Nordeuropa er bananen et ret nyt bekendtskab, og først for ca. 90 år siden begyndte importen af bananer til Danmark.

Ældre søfarende kan berette, at mange af de første laster med bananer til Europa aldrig nåede frem, fordi de modnede så meget ombord, på grund af dårlige køle- og beluftningsforhold, at de måtte smides over bord. Nu dyrkes bananer overalt i tropiske og subtropiske områder med Brasilien, Indien og Philippinerne som de største producenter.

Bananplanten kaldes ofte en palme, men er egentlig en urt, hvor bladene sidder så tæt sammen, at bladskederne danner noget, der ligner en stamme. I løbet af ca. ½ år vokser planten til sin fulde højde, som er 4-10 m, hvorefter den samme år blomstrer og bærer frugt. Høsten foregår ved, at planten hugges om, og de umodne bananer plukkes af. De grønne bananer modnes kunstigt, når de er fremme i importlandet, hvorved man bedre kan styre afsætningen.

Betydning i kosten
Bananer hører til de energirige frugter. Bananer har et vist indhold af C-vitamin, B6-vitamin og kalium og har desuden et stort indhold af kostfibre.

*lmtabel*

Typiske fejl
Køleskader (overfladen bliver grågul, og frugtkødet forbliver hårdt), overmodenhed (sorte pletter) og råd.

Opbevaring og holdbarhed
Den ideelle opbevaring for bananer er ved 12-14°C og 95-100% relativ luftfugtighed. Holdbarheden er meget afhængig af modenhedsgraden. De umodne (grønne) kan holde sig 15-20 dage ved 12-14°C og 4-8 dage ved 20°C. De modne (gule) bananer kan holde sig 3-6 dage ved 12-14°C og
2-3 dage ved 20°C.

*saeson*

Kilde
Bioteknologisk institut, ”Håndbog om frugt og grønsager”, bind 1, 2 og 3, Kolding. Musa sapientum L.


Kontakt - Arkiv - Privatlivspolitik