Velkommen
til Viden om Mad


Her kan du finde svar på spørgsmål om vore fødevarer.

Du kan slå op i Leksikon eller stille spørgsmål til andre af Voms læsere.


Søg i debat


Søg i leksikon


Målsætning
Viden om mad - Vom - er stedet, hvor du kan få den bedste og mest troværdige information om mad. Vi vil sikre, at vores egne kilder altid er i orden og til at stole på. Når det drejer sig om fødevarer, er der kun sjældent et enkelt endegyldigt svar. Derfor lægger vi også vægt på, at sagerne bliver set fra flere sider, vendt og drejet i en debat mellem eksperter og forbrugere. Vi vil gerne kunne give dig svar på alle spørgsmål om mad, uanset om det handler om smag, sundhed, sikkerhed eller andet, der vedrører din mad.

 


Leksikon
Generelt om korn

Cerealier er fællesbetegnelse for kornarterne, og navnet stammer fra Ceres, den romerske gudinde for agerdyrkning og frugtbarhed. Demeter er den tilsvarende græske gudinde. Korn som symbol for frugtbarhed kender vi fra traditionen med at kast ris efter brudepar. Kornet har ligeledes dannet baggrund for vægtenheder som grain og ounce, og betydningen af korn som betalingsmiddel (skæpper korn) kan ses af, at der traditionelt har været afbilledet korn på mønterne i mange lande.

Gennem årtusinder har kornarterne været og er stadig den vigtigste fødekilde, da de udgør basislevnedsmidlet for næsten hele verdens befolkning. Ris er den vigtigste fødevare for to tredjedele af klodens befolkning. Ris og hvede er fortsat det vigtigste næringsmiddel, men man er i den vestlige verden gået mere over til at spise kartoffel og den mindre nærende hvide mel.

Betegnelsen korn kan have forskellig betydning i forskellige lande, hvor det kan være betegnelsen for den lokalt vigtigste kornart. I Sverige er korn betegnelsen for byg og i Nordtyskland for rug. Tilsvarende er corn betegnelsen for majs i USA, hvede i England og havre i Skotland.

De mest dyrkede kornarter omfatter hvede, rug, byg og havre, som dyrkes i tempereret klima og majs, ris, sorghum og hirse, som dyrkes i subtropisk og tropisk klima. Indenfor hver kornart findes forskellige sorter.

Kornarterne er enkimbladede planter, der hører under græsfamilien (Gramineae). Græsserne kendes let på deres runde og hule strå, som er delt i led (knæ). Bladene er lange og smalle, og de udgår fra knæene, hvor de omslutter strået. De enkelte græsblomster er samlet i småaks som igen er samlet i en større sammensat blomsterstand. Hos aksgræsserne sidder småaksene tæt sammen øverst på strået på et fælles aks. Hos topgræsserne derimod sidder småaksene på lange tynde grene i toppen af strået (f.eks. havre). Hvede, byg, rug og majs er aksgræsser, hvorimod havre, ris og sorghum er topgræsser. Hirse kan både forekomme som aks- og topgræs. Småaksene indeholder 2-3 kerner, og disse kan have forskellig størrelse.

Betydning i kosten
Alle kornsorter er fiberrige, og de indeholder både protein, B-vitamin, E-vitamin og mineraler som eksempelvis jern, kalium, kalcium, kisel, zink. m.v.

Voksne og børn fra skolealderen og op anbefales at spise mindst 250-300 gram ris, pasta, brød eller andre kornprodukter hver dag.

Opbevaring og holdbarhed
Korn, gryn og mel opbevares bedst i lufttætte beholdere, som glas- eller plasticbeholdere. De har en holdbarhed på ca. ½ år ved stuetemperatur (25°C).
*saeson*

Kilde
Åse Hansen & Leif Poll, 2000, ”Vegetabilier som råvare, frugt, grønsager, kartofler og korn”, Mejeri- og levnedsmiddelinstituttet, Kbh.
Vegetaren.dk

-


Kontakt - Arkiv - Privatlivspolitik