Velkommen
til Viden om Mad


Her kan du finde svar på spørgsmål om vore fødevarer.

Du kan slå op i Leksikon eller stille spørgsmål til andre af Voms læsere.


Søg i debat


Søg i leksikon


Målsætning
Viden om mad - Vom - er stedet, hvor du kan få den bedste og mest troværdige information om mad. Vi vil sikre, at vores egne kilder altid er i orden og til at stole på. Når det drejer sig om fødevarer, er der kun sjældent et enkelt endegyldigt svar. Derfor lægger vi også vægt på, at sagerne bliver set fra flere sider, vendt og drejet i en debat mellem eksperter og forbrugere. Vi vil gerne kunne give dig svar på alle spørgsmål om mad, uanset om det handler om smag, sundhed, sikkerhed eller andet, der vedrører din mad.

 

Politik for behandling af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger og fortæller dig her, hvordan vi behandler dine oplysninger for at sikre en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter din oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Viden Om Mad – Vom Madleksikon er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Dataansvarlig: Viden Om Mad – Vom Madleksikon
Kontakt os her

Beskrivelse af behandlinger
Vi behandler dine oplysninger til et eller flere specifikke formål efter Databeskyttelsesforordningen.

Når vi indleder et brugerforhold til dig som privatperson eller virksomhed, har vi brug for at behandle dine oplysninger. Vi behandler generelle kontaktoplysninger som navn, mailadresse, ip-adresse, telefonnummer, adresse og CVRnummer.

Hvis du er i tvivl om hvilke oplysninger, vi behandler om dig, kan du benytte dine rettigheder, som er beskrevet senere i denne politik.

Vi opbevarer personoplysninger, så længe vores brugerforhold eksisterer eller 3 år + indeværende år siden sidste kontakt.

Når du er i kontakt med os via Facebook, samler de oplysninger om dig, som du kan læse mere om her:

Når du er i kontakt med os via LinkedIn, kan de samle oplysninger om dig, som du kan læse mere om her:

Når du er i kontakt med os via Instagram, kan de samle oplysninger om dig, som du kan læse mere om her:

Når du er i kontakt med os via Twitter, kan de samle oplysninger om dig, som du kan læse mere om her:

Når du er i kontakt med os via Pinterest, kan de samle oplysninger om dig, som du kan læse mere om her:

Overførsel
Dine oplysninger overføres ikke til andre.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte den dataansvarlige.


• Ret til indsigt:
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger om behandlingen.

• Ret til berigtigelse:
Du har ret til at få forkerte oplysninger om du rettet eller suppleret, så vi ikke behandler oplysninger om dig, som er forældede eller på anden måde mangelfulde.
• Ret til sletning:
Du har i visse tilfælde ret til at få slettet de oplysninger, vi behandler om dig.

• Ret til indsigelse:
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, f.eks. fordi du mener, at vores behandling af dine oplysninger ikke er lovlige.

• Ret til begrænsning:
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Dette betyder, at hvis betingelserne for at få begrænset behandlingen er opfyldt, må vi kun behandle dine personoplysninger i nogle særlige situationer.

• Ret til dataportabilitet:
Du har ret til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

• Ret til at klage:
Du har altid mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.


Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk
Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger.Kontakt - Arkiv - Privatlivspolitik